خان برگر

کرج ، جهانشهر ، بلوار ماهان

منوی غذایی

 • 1- برگر
 • برگر گوشت مخصوص 100% خالص + پیاز حلقه ای
 • قیمت : 14000 تومان
 • 2- چیکن استیک
 • استیک مرغ مخصوص 100% خالص +پیاز حلقه ای + پنیر
 • قیمت : 14500 تومان
 • 3- ماشروم برگر
 • برگر گوشت مخصوص 100% خالص + قارچ + پنیر
 • قیمت : 15000 تومان
 • 4- اسپایسی برگر
 • برگر گوشت مخصوص 100% خالص طعم دار + پیاز حلقه ای + پنیر
 • قیمت: 15000 تومان
 • 5- بیکن برگر
 • برگر گوشت مخصوص 100% خالص + بیکن + پنیر
 • قیمت : 16500 تومان
 • 6- خان چوریتزو
 • چوریتزو + بیکن + قارچ + پنیر دوبل
 • قیمت : 18500 تومان
 • 7- کلاسی برگر
 • برگر گوشت مخصوص 100% خالص + پیاز حلقه ای + پنیر
 • قیمت : 14500 تومان
 • 8- هات چوریتزو
 • سوسیس مخصوص
 • قیمت : 15000 تومان
 • 9- جوسی برگر
 • برگر گوشت مخصوص 100% خالص + پیاز کاراملی + پنیر دوبل
 • قیمت : 15500 تومان
 • 10- هالی برگر
 • برگر گوشت مخصوص 100% خالص طعم دار + چیلی + هالوپینو + پیاز حلقه ای + پنیر
 • قیمت : 16000 تومان
 • 11- دابلی برگر
 • برگر گوشت مخصوص 100% خالص دوبل + پیاز حلقه ای + پنیر دوبل
 • قیمت : 22500 تومان
 • 12- خان برگر
 • برگر گوشت مخصوص 100% خالص + استیک مرغ + بیکن + قارچ + پنیر دوبل
 • قیمت : 26000 تومان
 • 13- خان سیب
 • قیمت : 6000 تومان
 • 14- خان سالاد
 • قیمت: 8000 تومان
 • 15- خان گریل قارچ
 • قیمت : 7000 تومان
 • 16- خان سالاد با چیکن
 • قیمت : 13000 تومان
 • آدرس : کرج ، جهانشهر ، بلوار ماهان ، روبروی استانداری
 • تلفن : 02634408289

امتیاز و نظر بدهید

کرج استان البرز IR
دریافت مسیرها
ساعت کاری شنبه تا جمعه : 11:30 الی 23:30